Viborg Katedralskoles Kor: Repertoire, forskellig klassisk musik og danske sange, bl.a. Niels W. Gades Elverskud, som der turneredes med i en uge på forskellige gymnasier. Det var i samarbejde med de to Randersgymnasier, Grenå og et Århusgymnasium, samt Randers Byorkester og solister fra det kongelige teater.

- Tilbage